U bent hier: Welkom

Nieuwland vzw

is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die instaat voor de begeleiding van jongeren, ouders en hun context waar het opvoedingsproces bijzonder moeilijk verloopt.

Deze contextbegeleiding kan zowel wanneer de jongere in het gezin verblijft als wanneer de jongere al autonoom woont en is als zodanig rechtstreeks toegankelijk. Indien nodig kan hierbij voor de jongere ook tijdelijk beroep gedaan worden op een aanbod van dagbegeleiding in groep.

Verder bestaat de mogelijkheid dat de jongere tijdelijk opgenomen wordt voor verblijf in een leefgroep of in een centrum voor kamerbewoning. Dit hulpverleningsaanbod is evenwel niet-rechtstreeks toegankelijk maar kan steeds via een hulpverlener of door de jeugdrechtbank aangevraagd worden bij de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp die vervolgens over de toegang beslist.

Elk hulpverleningsopzet beoogt zo veel als mogelijk de aangemelde problematische opvoedingssituatie op te lossen en vertrekt hierbij vanuit de hulpvraag die door de betrokkenen en de aanmelder geformuleerd wordt.

Nieuwe e-mailadressen

Nieuwland schakelt vanaf 7 november 2018 op een nieuwe mailserver. Dit was de gelegenheid om enkele mailadressen aan te passen.

Hier vindt u een overzicht.

 

Vacatures 

Er zijn momenteel geen vacatures.

  Welkom

  op de website van onze organisatie

  je vindt hier heel wat informatie over de werking van de verschillende afdelingen

  ook het Kwaliteitsverslag 2017 vind je hier.

   

  OUTLOOK WEBMAIL

            De Balans    De Totebel  De Teerling  De Spiegel   De Grens     De Uitweg   De Overzet    diensten