Tck Nieuwland is er voor

zowel jongens als meisjes van 17 tot 20 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven of nog niet zelfstandig kunnen wonen. Dit kan gebeuren door allerhande situaties: overmatige ruzies met of tussen ouders, gedragsproblemen op school, weglopen thuis, fysiek of sexueel grensoverschrijdend gedrag, overmatig alcohol of druggebruik, als misdrijf omschreven feiten, oudermishandeling, alleen in de wereld staan, …

Jongeren moeten over voldoende mogelijkheden beschikken om naar school, werk of een andere dagbesteding te kunnen gaan.

Jongeren moeten uiteraard niet alles kunnen. Een bereidheid om aan de slag te gaan met de mensen die in Tck werken in functie van de toekomst, is hierbij een goed begin.

Jongeren met een hoofdzakelijk psychiatrische problematiek, een belangrijk en een gedragsbepalend druggebruik of  een mentale beperking, komen niet in aanmerking omwille van de veiligheid voor zichzelf en de andere bewoners.

Tck is er ook voor de ouders en alle belangrijke mensen uit de leefwereld van de jongere.

 

“kijken of iets recht is

met je hoofd scheef

iets naar rechts

of

kijken of iets recht is

met je hoofd scheef

iets naar links.” 

- Cathrien Berghout -

 

meer

Jongeren die in aanmerking komen voor kamertraining kunnen pas in Tck verblijven nadat ze een aanvraag gedaan hebben bij de Toegangspoort voor Integrale Jeugdhulp. Dit doe je door het invullen en verzenden van een A-document via het online platform van de Vlaamse overheid, genaamd INSISTO. Dit kan via het CLB van de school, een Centrum Algemeen Welzijnswerk, een andere sociale dienst of vanuit een andere organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg.  Ook de Jeugdrechtbank (bij een als misdrijf omschreven feit) kan de toestemming geven of opleggen aan jongeren om in Tck te verblijven.

Indien de vraag goedgekeurd wordt, kan de jongere (Tck) Nieuwland als organisatie kiezen. Dan komt de jongere op een wachtlijst. Wanneer er een plaats vrij komt, worden de jongere en zijn ouders uitgenodigd voor een kennismaking en later voor een opnamegesprek. Op het eerstvolgende teamoverleg wordt beslist of en wanneer het verblijf en de begeleiding in Tck kunnen starten.