In Tck luisteren we

naar het verhaal, de vragen en uitdagingen van jongeren en hun ouders. Het doel is mensen weer op weg helpen om anders en beter om te gaan met wat moeilijk gaat of niet meer lukt. We vertrekken hierbij vanuit ieders verhaal en zijn ook erg geïnteresseerd in wat wel nog werkt en zeker niet mag veranderen.

Via een doelenlijst kunnen jongeren bij het begin aangeven waar ze werk willen  van maken om hun toekomst vorm te geven. Jongeren worden aangemoedigd om doorheen het verblijf die doelstellingen dan samen met de begeleiding waar te maken. Jongeren kunnen hiervoor terecht bij een individuele begeleider  die naar hen luistert en ondersteunt bij alle dagelijkse activiteiten en alles wat jongeren bezig houdt:

  • schoolwerk.
  • poetsen, wassen, strijken, koken, inkopen doen.
  • beheer van week of leefgeld
  • kleine en grote relatieproblemen
  • gezondheid en sexualiteit
  • middelen gebruik
  • gevoelens, gedachten en gedrag
  • de toekomst

Waar nodig worden ook  de minder leuke zaken, gedrag of situaties besproken. 

Omdat jongeren niet meer dagelijks bij hun ouders verblijven, ontstaat er een nieuwe soort relatie met hen. Een ouderbegeleider  probeert via gesprek samen met alle betrokkenen een evenwicht te zoeken in deze nieuwe verhouding tussen ouders en kinderen. We proberen jongeren en ouders ook op regelmatige momenten samen te zien om samen te werken aan de toekomst.

Een ouderbegeleider kan ook alleen met ouders afspreken.

 

“als je nu

bij me komt, spreek

dan niet.

Luister nog even

naar de kleuren

in mijn hoofd en

de wind in

mijn zwijgen.” 

- Barbara Goethals -

 

meer

Begeleiding op maat en op vraag van de cliënt vertrekt vanuit een sterke focus op de individuele begeleiding van elke jongere en de ouderbegeleiding van het gezin. Telkens vanuit een interesse voor en in functie van de uitbouw van de huidige individuele leefwereld van de jongere in relatie met het gezin en de maatschappelijke realiteit.

Alles wat goed is voor de betrokkenen wordt behouden en ondersteund. Het vertrekpunt zijn de wensen en plannen vanuit de jongere en zijn gezin. Zo kunnen jongeren  langs gaan, blijven eten en eventueel (na afspraak) blijven overnachtendie bij ouders, grootouders, het lief. Ouders kunnen ook in Tck langskomen, zoon of dochter oppikken en samen gaan shoppen of inkopen doen, de was meenemen. Jongeren kunnen hun hobby verder zetten, een vakantie- of weekendjob doen, tijdens de vakanties een festival bezoeken. Jongeren kunnen ook zaken aankopen met het geld waar ze zelf voor gewerkt of gespaard hebben.

Twee concrete voorbeelden:

1.  Zus, 19, woont in Tck.  Ze gaat met haar jongere broer, 14, die nog thuis is, kleren kopen. Ze trekken een dag met de trein naar Brussel.

2. De oudste zoon van mama heeft geen werk en verblijft in Tck. Moeder rekent op zijn hulp bij de inrichting van, het schilderen en  behangen,  en de verhuis naar een nieuwe sociale woning. Hij is drie dagen en nachten thuis. 

Inzet van ouders en jongeren worden toegelaten en ondersteund.

We hanteren een open, eerlijke en duidelijke communicatie, een dialoog met inspraak en grenzen. We nemen de inbreng en vragen van jongeren en ouders ernstig,  geven aan wat we wel of niet weten  en maken duidelijk wat we als hulpverlener wel of niet kunnen doen of aan meewerken.  We spelen open kaart over wat we met wie hebben besproken, wat er opvalt? We vragen ook toestemming om bepaalde acties te ondernemen en geven aan waar er geen inspraak is.  Open verslaggeving en maximale betrokkenheid van jongeren en hun gezin als er beslissingen moeten worden genomen, bevorderen een nuttige werkrelatie.