Huisregels

Opgroeien in een moeilijke situatie is net zo goed een periode van ervaringsleren en oefenen als voor andere jongeren. Oefenen betekent ook fouten maken en opnieuw beginnen. Jongeren leren keuzes maken, gevolgen inschatten en dragen, omgaan met de realiteit. Tck moet daar een kans toe bieden.

In Tck kan niet alles. Er zijn een paar belangrijke huisregels. We trachten die tot een minimum te beperken. Alleen rond echt noodzakelijke dingen zijn er regels. Over tal van andere zaken, wensen en praktische vragen worden in overleg afspraken gemaakt.

Er wordt ook duidelijk gesignaleerd wat echt niet kan en de redenen die we daarvoor hebben. Anderzijds wordt waar nodig en waar het kan de toestemming van ouders of verwijzer (Jeugdrechter) gevraagd en beslissen we niet steeds zelf. Op deze wijze kunnen we ook heel wat onnodige conflicten vermijden en kan de juiste verhouding tussen jongere en ouders hersteld worden.

Als je over gestelde grenzen gaat, wordt je daarop aangesproken. Indien nodig wordt een time-out opgelegd. Je kan dan enkele dagen niet in Tck verblijven. Daarna doen we verder.

Soms gaat iemand zo ver over een grens dat veiligheid en respect niet meer aanwezig is. Tck wordt dan stopgezet.

 

 

We verwachten dat

 • jongeren respectvol omgaan met mensen en materiaal.
 • de rust ‘s nachts en in de buurt gerespecteerd wordt.
 • jongeren verantwoordelijkheid nemen voor school en werk.
 • de kamer, keuken en gebouwen er proper bij liggen.
 • het bezoek geen overlast bezorgd.
 • dat je vooraf je vragen en plannen bespreekt.
 • alle wettelijke voorschriften gevolgd worden.

Wat zeker niet kan

 • huisdieren.
 • andere jongeren het huis laten gebruiken.
 • druggebruik in het project of op het domein.
 • drugverkoop.
 • wapenbezit.
 • agressie tegenover bewoners of begeleiding.
 • laten overnachten van bezoek.

 

“Verandering is onvermijdelijk” 

- Louis Cauffman - 

 

meer

Soorten Regels

1. GRENSREGELS:

 • Zijn absoluut
 • Zijn noodzakelijk voor de veiligheid of voor het samenleven
 • Laten geen individuele keuzemogelijkheid toe

Instructies

 • Moeten schriftelijk vastgelegd worden
 • Cliënten en medewerkers moeten correct geïnformeerd worden
 • Moeten  uniform toegepast worden

2. LEEFREGELS:

 • Zorgen voor een zo goed mogelijk leefkader
 • Zijn conventies en afspraken die kansen bieden op een aangenaam leefklimaat
 • Geven ruimte voor individuele ontplooiing

Instructies:

 • Zo groot mogelijke participatie van alle betrokkenen
 • Ruimte geven tot interpretatie
 • Regelmatige bijsturing

3. INDIVIDUELE AFSPRAKEN:

 • Zorg op maat op basis van het handelingsplan
 • Houden rekening met de individuele mogelijkheden van de cliënt
 • Richten zich op een persoonlijk groeiproces

Instructies:

 • Rekening houden met het eigen ritme
 • Regelmatige evaluatie