U bent hier: Welkom

Nieuwland vzw

 

is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die instaat voor de begeleiding van jongeren, ouders en hun context waar het opvoedingsproces bijzonder moeilijk verloopt.

Deze contextbegeleiding kan zowel wanneer de jongere in het gezin verblijft als wanneer de jongere al autonoom woont en is als zodanig rechtstreeks toegankelijk. Indien nodig kan hierbij voor de jongere ook tijdelijk beroep gedaan worden op een aanbod van dagbegeleiding in groep.

Verder bestaat de mogelijkheid dat de jongere tijdelijk opgenomen wordt voor verblijf in een leefgroep of in een centrum voor kamerbewoning. Dit hulpverleningsaanbod is evenwel niet-rechtstreeks toegankelijk maar kan steeds via een hulpverlener of door de jeugdrechtbank aangevraagd worden bij de Intersectorale Toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp die vervolgens over de toegang beslist.

Elk hulpverleningsopzet beoogt zo veel als mogelijk de aangemelde problematische opvoedingssituatie samen met de betrokkenen aan te pakken en vertrekt hierbij vanuit de hulpvraag die door de betrokkenen en de aanmelder geformuleerd wordt.

We doen dit met passie, 

Verwoord door een medewerker in een gedicht over de kunst in het koorddansen:

Passie in het koorddansen.
ls ogen mij aandacht schenken, 
als oren actief mijn verhaal willen aanhoren, 
als spraak mij troosten kan,
als aanraking liefde en geborgenheid biedt,
dan maak ik van koorddansen mijn passie,
met al mijn zintuigen in harmonie.
Waarin ik tijdens mijn struikelval,
in het zintuiglijk vangnet vertrouwen kan.
Als tijd mijn pijn en verdriet kan helen
dans ik vol belevenis op het koord,
om het zintuiglijk vangnet te beleven.
De kunst in het koorddansen
vol passie geschreven in een taal van woord.
- Qiela -
Liefde voor de Jeugdzorg.
Liefde voor de kunstvorm poëzie.
Bruggen bouwen tussen verschillende werelden.
Taal geven aan de Bijzondere Jeugdzorg via de kunstvorm poëzie.

 

Aanmelden rechtstreekstoegenkelijke hulpverlening Nieuwland

Nieuwland heeft een uitgebreid aanbod waarop u zonder tussenkomst van de toegangspoort een beroep kan doen. 

U vindt alle informatie hier

Aanmeldingsformulier rth Nieuwland

Centraal aanmeldingsformulier contextbegeleiding

 

 

Nieuwe e-mailadressen

Nieuwland schakelt vanaf 7 november 2018 op een nieuwe mailserver. Dit was de gelegenheid om enkele mailadressen aan te passen.

Hier vindt u een overzicht.

 

Vacatures 

Momenteel zijn er geen vacatures.

  Welkom

  op de website van onze organisatie

  je vindt hier heel wat informatie over de werking van de verschillende afdelingen  

  zoals de nieuwe logo's

  ook het Kwaliteitsverslag 2018 vind je hier.

  AANMELDEN RTH NIEUWLAND

  Voor giften en schenkingen is een fiscaal attest mogelijk

   

  OUTLOOK WEBMAIL

            De Balans    De Totebel  De Teerling  De Spiegel   De Grens     De Uitweg   De Overzet    diensten